Zwemles

Onze zwemlessen

Bij Zwemschool E&A wordt binnen het zwem-ABC (rond de 5 jaar) in de eerste fase veel tijd besteed aan het watervrij maken, het leren aanvaarden van spetters en leren drijven. Deze lessen starten, in tegenstelling tot veel andere zwemscholen, in ondiep water en zonder kurken. Zo leren de kinderen op een veilige, leuke en vrolijke manier sneller vertrouwd te raken met het water, geheel passend bij de belevingswereld van de kleuter/ jonge kind.

Uiteraard zijn onze eerste lessen WEL met bandjes, dit omdat we de garantie geven “in een veilige omgeving” te leren. Onze zwemlessen zijn er op gericht dat in een zo’n vroeg mogelijk stadium de overlevingskans van uw kind, mocht het onverhoopt te water raken, zo groot mogelijk is. Kinderen kunnen namelijk al in een ondiep slootje verdrinken waar ze eigenlijk gewoon kunnen staan!

Spelenderwijs wordt in deze belangrijke periode de basis gelegd om goed te leren zwemmen

Borstcrawl en rugcrawl zijn natuurlijke slagen en deze zullen dan ook al heel snel in de lessen verweven worden. Hierna, de kinderen zijn dan ook motorisch weer iets verder, wordt een begin gemaakt met de enkelvoudige rugslag en schoolslag. Bij de diverse oefeningen worden veel spelelementen met leuke en leerzame materialen gebruikt.

Wij geven groepsgewijs les, maar de kinderen gaan naar de volgende groep als ze er zelf klaar voor zijn. Dit gebeurt onafhankelijk van de vorderingen van de rest van de groep. We kijken dus goed naar het individuele kind. Ouders mogen altijd hun zoon/dochter naar binnen brengen en op het moment dat de les start, gaan de ouders richting kleedkamer/gang om te wachten. Tussen de lessen in, zit altijd 5 minuutjes, waarin we rustig kunnen wisselen van groep en u als ouder even wat kan vragen/mededelen.

Heeft uw vraag meer tijd nodig, dan nemen we uiteraard binnen 24 uur contact met u op.

Let op: Veel ouders denken dat diploma A voldoende is om goed te kunnen zwemmen, maar dat is niet zo. Je kind heeft alle drie (A, B en C) de zwemdiploma’s nodig om zich een goede zwemmer te kunnen noemen die zich kan redden in de meest voorkomende situaties. Dat is het advies van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Stop dus niet met les zwemmen als je kind zijn/haar A diploma heeft gehaald!

  • Onze lessen voor het A-diploma duren een half uur, zonder speeltijd (kids krijgen natuurlijk wel op een speelse wijze les). Wij zullen ALTIJD met 2 docenten in het water zijn.

Voor het A-diploma kan een kind ook doorstromen naar de 12 wekencursus. In deze cursus is het doel om binnen 12 weken van 90 minuten les per keer, het A-diploma te halen. Wij zullen ALTIJD met 2 docenten in het water zijn.

In de ondiep water groepen is het maximaal aantal kid’s 12 en in de diepwatergroepen is het maximaal aantal kid’s 14.

  • Onze lessen voor het B-diploma duren 35 minuten.

B-zwemmen geven wij alleen in cursusvorm van ongeveer 10 lessen van 35 minuten, met diplomagarantie. Haalt uw zoon/dochter het onverhoopt binnen dit tijdsbestek niet, dan gaat hij/zij kosteloos door in een nieuwe ronde. ALTIJD zullen wij met 2 docenten op de groep staan. Maximaal 14 kid’s in de groep.

  • Onze lessen voor het C-diploma duren 40 minuten.

C-zwemmen geven wij alleen in cursusvorm van ongeveer 12 lessen van 40 minuten, met diplomagarantie. Haalt uw zoon/dochter het onverhoopt binnen dit tijdsbestek niet, dan gaat hij/zij kosteloos door in een nieuwe ronde. ALTIJD zullen wij met 2 docenten op de groep staan. Maximaal 14 kid’s in de groep.

Of uw zoon/dochter voor A B of C oefent, er zal ALTIJD maar 1 groep tegelijk aan het “werk” zijn en het afzwemmen geschiet in ons eigen zwembad.